CV

 

Naturtjenester i Nord har siden oppstart i 2001 har selskapet tilegnet seg bred kjennskap til nordområdene. Vi har gjennomført og deltatt i en rekke tverrfaglige prosjekter, enten som hoved- eller underleverandør eller som prosjektutvikler med egeninitierte prosjekter.

 

Noen av våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere:

 

- Miljø- og klimadepartementet

- Statsforvalteren

- Miljødirektoratet

- Større konsulentselskaper

- Fiskeridirektoratet

- Kraftselskaper

- Norsk Sjømatråd

- Lokale jeger fiskeforeninger

- Landbruks- og matdepartementet

- Private aktører

- Havforskningsinstituttet

- Norsk institutt for naturforskning (NINA)

- Veterinærinstituttet

- Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

- NVE

- Kommuner

- OURO 

 

 

 

Referanseprosjekter

 

Under følger en oversikt over noen av våre referanseprosjekter. Vi arbeider med en løsning for publisering av arbeidene online.

Utgiver: NINORD= Naturtjenester i Nord

 

 

ÅrUtgiverTittelForfatter
2020   
    

 

2020

 

NINORD

Tiltaksorientert overvåking av landbruksforurensning i Harstad-Salangen vannområde 2020. Rapport 2020-7

Muladal, R, Huru, H., Værøy, N.

2020

 

 

NINORD

 

Vannmiljøovervåking i Pasvikvassdraget og Jarfjordfjellet, Sør-Varanger kommune 2020 (Pasvikprogrammet). Rapport 2020-6, 27 s. 

Muladal, R., Huru, H. & Fagard. P.

2020

 

NINORD

 

Registrering av pukkellaksyngel i Troms og Finnmark 2020. Rapport 2020-5, 21 s. 

 

Muladal, R. & Fagard, P. 

 

2020

 

NINORD

 

Taksering for vinterbeite for elg i deler av Tromsø kommune – delrapport 1:2020.

Sletten, S. og Muladal, R.

 

2020

NINORD

Forvaltningsplan for friluftsliv i Tromsdalen – kartlegging av naturverdier. Rapport 2-2020. 32 sider

Muladal, R. og Sletten, S

2020

 

 

NINORD

Registrering av ungfisk fra pukkellaks i Finnmark våren 2020. Rapport 2020-4. 

Muladal, R. og Fagard, P.

 

 

2020

 

 

NINORD

Supplerende opplysninger i forbindelse med utvidelse av lokalitet Lekangsund II i Tranøy kommune, Troms, rapport 4. 

Muladal, R.

 

 

2020

 

NINORD

Fiskeundersøkelser i 8 mindre laksevassdrag i finnmark 2019. Rapport-3-2020. 

Muladal, R.

 

2020

 

 

NINORD

 

Overvåking og uttak av oppdrettslaks i Troms og Finnmark 2019. Rapport-2-2020. 

Muladal, R. Wierzbinski, G, Fagard, P.

 

2020

 

 

NINORD

 

 

Miljøundersøkelse ved nedlagte deponier i Kautokeino kommune. Rapport 1-2020. 21 sider.

 

Muladal, R, og Huru, H.

 

 

2020NINORDMiljøtiltak, undersøkelse og befaring av Ballesvikelva, Torsken kommune etter flomskade 2019.Muladal, R.
 

Journal:

Biological Invasions

Terrestrial and semi-aquatic scavengers on invasive Pacific pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) carcasses in a riparian ecosystem in northern Norway. Biol Invasions (2020)Dunlop, K.M., Wipfli, M., Muladal, R. og Wierzbinski, G.
 Journal: Ecology of Freshwater fishEvidence of energy and nutrient transfer from invasive pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) spawners to juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta) in northern NorwayDunlop,K, Eloranta,A, Schoen, E, Wipfli, M., Jensen, J., 
Muladal, R., og Christensen, GN.
2020 NINAOvervåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge, 2019. NINA Rapport 1849. Holthe, E., Skoglund, H., Solem, Ø., Kanstad-Hanssen, Ø., Kambestad, M., Lamberg, A., Muladal, R., Sollien, P.V., Hellen, B.A. & Ulvan, E.M.  
2019   
2019NINORDResipientovervåking av avløpsutslipp til Tanavassdraget 2019. Rapport-7, 39 s.  Muladal, R. og Huru, H.

 2019

NINORD 

Vannmiljøundersøkelse i Mellomvannet, Hammerfest kommune, rapport 4-2020.

 Muladal, R. 

2019

 

 

NINORD

 

 

Vannovervåking i Karpelva, Sør-Varanger kommune 2019. Rapport-03, 24 sider. 

Muladal, R, Wierzbinski, G. og Sommerseth, K. 2019.

 

2019

 

NINORD

Resipientovervåking av avløpsutslipp til Tanavassdraget 2018. Rapport-7-2019.

 

Muladal, R. og Huru, H..

2019NINORDOvervåking og uttak av oppdrettslaks i Troms og Finnmark, Rapport 1-2019.  Muladal, R.
2019NINORDPukkellaks i BarentsregionenMuladal, R.
2019ICES JournalDomesticated escapees on the run: the second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually. Glover,K., Urdal, T Næsje, H Skoglund, B Florø-Larsen, H Otterå, P Fiske, M Heino, T Aronsen, H Sægrov, O Diserud, B T Barlaup, K Hindar, G Bakke, I Solberg, H Lo, M F Solberg, S Karlsson, Ø Skaala, A Lamberg, Ø Kanstad-Hanssen, R Muladal, O T Skilbrei, V Wennevik
2018   
2018NINORDFiskeundersølekser i Monsevatn, Karlsøy kommuneMuladal, R. og Wierzbinski, G 

2018 

NINORD 

Vanndirektivet. Kartlegging av Indrelva og Vollaelva i Lurøy kommune. Rapport-10. Naturtjenester i Nord, 34 sider. 

Muladal, R, Huru, H., Værøy, N.

2018

 

NINORD

 

Resipientovervåking av avløpsutslipp til Tanavassdraget 2018. Rapport-7, 32 sider.  

Muladal, R, Huru, H, Værøy, N

 

 2018NINORD Vanndirektivet. Kartlegging av Røssågavassdraget i Hemnes kommune 2018 . Rapport-9, 57 sider. Muladal, R, Huru, H., Værøy, N
2018 NINORD Vanndirektivet. Miljøundersøkelse rundt gamle avfallsanlegg i Sør-Varanger kommune 2018. Rapport 11, 21 sider.Muladal, R, og Huru, H. 2018. 
2018NINORDMiljøundersøkelse i Møllebekken, Alta kommune. Naturtjenester i Nord. Rapport:8. 20 s.  Muladal, R. , og Huru, H.
 2018NINORD  Overvåking og uttak av oppdrettslaks i Troms og Finnmark 2018 Muladal, R. 
 2018NINORD  Reguleringsundersøkelser i Luostejohka, Lakselvvassdraget, Porsanger kommune 2014 – 2018. Sluttrapport.  Muladal, R.
2018NINORDVannmiljøovervåking i Karpelva 2018. Rapport-11. Naturtjenester i Nord, 30 s sider.  Muladal, R. , og Huru, H.
2018NINORDAquatic assessment in the river Tana. Fish, invertebrate and water analyses in 6 tributaries in 2018 Rapport-3, 30 pagesMuladal, R and Huru, H.
2018NINORDPukkellaks i Finnmark og Troms Kartlegging og uttak 2017. Rapport 2 2018Muladal, R.
2018NINORDTiltaksorientert overvåking og problemkartlegging av ferskvannsforekomster i Troms 2017.

Muladal, R. Huru, H. og Værøy, N.

2018Biological InvasionsPink salmon in Norway: the reluctant invader. Biol Invasions 21, 1033–1054

Sandlund,OT, Berntsen, HH, Fiske,P, Kuusela,J, Muladal, R, Niemelä, E,
Uglem, I, Forseth, T, Mo, TA, Thorstad, E, Veselov, A, Vollset KA and Alexander V. Zubchenko 

2018

Ecofact 

Kartlegging av gamle slåttemarker langs Tanafjorden Inkludert forslag til skjøtselsplaner.

 Arnesen,G. og Sletten, S

2018

NINA

Stress-induced secondary leaves of a boreal deciduous shrub (Vaccinium myrtillus) overwinter then regain activity the following growing season

Bjerke, JW.,Wierzbinski, G.,Tømmervik, H.,Phoenix, GK. og Bokhorst, S.

2018

Ecofact

Reguleringsplan Myre, del av gnr 65 bnr 79 Øksnes kommune - Fagrapport naturmangfold. Ecofact rapport 552. 15 s.

Sletten, S. m.fl. 2018

2017  

 

2017

NINORD

Overvåking og uttak av oppdrettslaks i Troms og Finnmark 2017

Muladal, R

2017

Norconsult

ØKOKYST Delprogram Finnmark, Årsrapport 2016

Andersen,GA, Lundsør,E., Dolven,J.,  Muladal,R. og Sundeng, K.

2017

 

 

 

 

Vitenskapelig

journal

 

 

 

Trace element concentrations in feathers and blood of Northern goshawk (Accipiter gentilis) nestlings from Norway and Spain. Ecotoxicology and Environmental Safety 144: 564-571.

Dolan, K.J., Ciesielski, T.M., Lierhagen, S., Eulaers, I., Nygård, T., Johnsen, T.V., Gómez-Ramírez, P., García-Fernández, A.J., Bustnes, J.O. Ortiz-Santaliestra, M.E., Jaspers, V.L.B.  2017.

 2017

Ferskvanns-biologen

Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks – tiltak etter rømming fra Salmar Nord’s lokalitet Kvitfloget i 2016

Kanstad-Hanssen, Ø., Lamberg, A og Muladal, R.

2017 

 

 

 

Vitenskapelig

journal

 

 

Per- and polyfluoroalkyl substances in plasma and feathers of nestling birds of prey from Northern Norway. Environmental Research 158: 277-285.

Gómez-Ramírez, P., Bustnes, J.O., Eulaers, I., Herzke, D., Johnsen, T., Lepoint, G., Perez-Garcia, J.M., García-Fernández, A.J., & Jaspers, V.L.B.

 2017

 

 

 

 

 

Vitenskapelig

journal

 

The costs of parasitism: Anti-parasite treatments affect biomarkers of health in raptor nestlings. Canadian Journal of Zoology 95: 683-695

Hanssen, S.A., Bustnes, J.O., Snug, L., Bourgeon, S., Johnsen, T.V., Ballesteros M., Sonne, C., Herzke, D., Eulaers, I., Jaspers, V., Covaci, A., Eens, M., Halley, D.J., Moum, T., Ims, R.A. & Erikstad, K.E. 

2016

 

 

 

 

Vitenskapelig

journal

 

 

 

Organohalogenated contaminants in white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) nestlings: anassessment of relationships to immunoglobulin levels, telomeres and oxidative stress. Scienceof the Total Environment 539: 337-349.

Sletten, S., Bourgeon, S., Bårdsen, B.J., Criscuolo, F., Massemin, S., Johnsen, T.V., & Bustnes, J.O. 2016.

 2016

 

 

 

Vitenskapelig

journal

 

Dispersal and survival of juvenile Golden eagles (Aquila chrysaetos) from Finnmark, northern Norway. Journal of Raptor Research 50(2):144-160.

Nygård, T. Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Systad, G.H. 

2015

UiT

Behaviour and saltwater tolerance of European whitefish Coregonus lavaretus (L.) in an Arctic estuary. Masteroppgave.

Fagard.P. 

2015

NINORD

Kartlegging, overvåking, uttak av pukkellaks som fremmed art i Finnmark – 2015. Naturtjenester i Nord AS. Rapport-2, 41 sider.

Muladal, R

2015

NINA

Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015. - NINA Minirapport 592, 6 s.

Gjelland, K.Ø., Wierzbinski, G., Berg, M. & Fagard, P.

2014 NINORDOvervåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012 - 2014 Muladal, R
 2014NINORDOvervåking av anadrome fiskebestanderi Nasjonale laksevassdrag, Finnmark – 2013 Muladal, R
2014NIBIOFiskeribiologiske undersøkelser: Utredning Skalsavassdraget. Bioforsk rapport (9)50Jensen, H., Muladal, R. og Haug, L.
2014NINADrivtelling i Lakselva 2014, evaluering av nøyaktighet ved hjelp av radiomerking. NINA Minirapport 351: 17 s.
Havn TB, Liberg E, Muladal R, og Uglem, I.
2013NINORDPukkellaks - trussel mot biologisk mangfold?Muladal, R.
2013NINORD

Kartlegging av fiskebestander i elver med vandringshindre 2012 – undersøkelse av 15 vassdrag i Troms. Rapport 2-2013

Muladal, R.
2013NINORD

Sjørøyebestand i Skallelvvassdraget,  prøvefiske i Vasavannet. Naturtjenester i

Nord. Rapport. 10 s.

Muladal, R og Jensen, H
2013NINORDPrøvefiske i Vebbostadvatnet, Kvæfjord kommune 2013. Naturtjenester i Nord. Rapport 15 s.Muladal, R og Johansen TJ 
2013NINORD Driftsplan for Skogsfjordvassdraget, Karlsøy kommune 2013– 2017. 69 s.
Muladal, R. og Rørstad, G.
2013NIBIOInnlandsfisketurisme i Finnmark - sportsfiske på gjedde og harr. Bioforsk rapport (8)64Jensen, H. og Muladal, R. 
2013Høyskolen i FinnmarkSnefjordvassdraget driftsplanAasrum, MB, Lauvland, K., Muladal, R., og Strand, JE
2012  NINORD

 Ungfiskundersøkelser i Vestre Jakobselv 2012. Naturtjenester i Nord. Rapport-10. 20 s.

Muladal, R 
2003NINORDGytefiskregistreringer, bestandssammensetning, beskatning og rekrutering av anadrom fisk i Lakselvvassdraget, Porsanger Kommune høsten 2002.Muladal,R.
2011NINORDKartlegging av sjørøye i Lakselvavassdraget, Porsanger Kommune.  Rapport 18. 14 s.Muladal, R. og Liberg, E
2011NINORDKartlegging og overvåking av pukkellaks som fremmed art i nasjonale laksevassdrag (NLV) i Finnmark – 2011. Naturtjenester i Nord. Rapport-11. 25 s.
Muladal, R.
2011NINORDDokumentasjon av fugl og fauna i forbindelse med vindmølleparken ved Rieppi, Storfjord Kommune. Naturtjenester i Nord. Rapport-3. 30s.Muladal, R
2012NINORDOvervåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 - Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Storelva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Skallelva, Komagelv, Sandfjordelva og Kongsfjordelva. Rapport-21. 43 s.
Muladal, R
2011NINORDDriftsplan for Løksebotnvassdraget 2011 – 2015. 50 s.
Muladal, R. og Sagerup, O
2010NINORDKartlegging av ørekyte i Finnmark laksevassdrag i Finnmark, 2009. Rapport 10-2010Muladal, R
2009NINORDFiskeribiologiske undersøkelser i Koifjordvannet, Gamvik Kommune 2009. Naturtjenester i Nord. Rapport.  9 s.
Muladal, R og Kanck, M.
2009NINORDLofotkraft AS – Dokumentasjon av ikke prissatte konsekvenser i forbindelse med oppgradering av 132 kV kraftledning fra Kanstadbotn til Kvitfossen. Naturtjenester i Nord AS. Rapport 64 s.
Muladal, R., Kanck, M. og Strømseth, Ø. 
2009 NINORDKartlegging av biologisk mangfold Sandneshavn –  Sørøya, Hammerfest kommune. Naturtjenester i Nord. Rapport. 18 s.
 Muladal, R
2008NINORDDokumentasjon av naturmiljø i forbindelse med gjenåpning av Bjørnevatn gruver – ombygging av en ny 132 kV forsyningslinje til Bjørnevatn. Naturtjenester i Nord. Rapport-3. 8s.
Muladal, R
2007NINORDDriftsplan for Komagelva 2008 - 2012, Vardø kommune. Naturtjenester i Nord. 45 s.Muladal, R., Larsen, K.O. og Sundkvist, S.
2006NINORDMårøyfjord kraftverk. Utvidelse av nedbørsfell - konsekvenser på anadrom laksefisk i Store Torskefjordvassdraget .Naturtjenester i Nord. Rapport 4 2006.Muladal, R
2006NINORDAlta kraftlag AL - Dokumentasjon av naturmiljø i forbindelse med småkraftverk i Storelva, Alta Kommune. Naturtjenester i Nord. Rapport-2. 19 s.Muladal, R
2005NINORDDriftsplan Eibyelva, Alta kommune 2005 - 2009Muladal, R og Didriksen TA.
2004NINORDDokumentasjon av biologisk mangfold i forbindelse med fornyelse av konsesjon, Repvåg kraftlag A/L. Naturtjenester i Nord. Rapport-8. 21 s.Muladal, R
2003NINORD Fiskeribiologiske etterundersøkelser i Reisaelva, Eibyelva og Lakselva 2003, Rapport 1-2003Muladal, R
 2001 NINORDUtbredelse og tetthet av laksunger i Lakselva i Porsanger Muladal, R
    
  Prosjekter med vesentlig innsats:Ansatt og rolle i prosjektet
2019MiljødirektoratetØKOFERSK – delprogram Nord: Basisovervåkning av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåkning og klassifisering av økologisk tilstand.Johnsen, TV - feltarbeid prøvefiske
2018MiljødirektoratetØKOFERSK – delprogram NORD: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017 Overvåking og klassifisering av økologisk tilstandWierzbinski, G - feltarbeid prøvefiske
2016MiljødirektoratetØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften. Wierzbinski, G - feltarbeid og aldersanalyse fisk
2017  MiljødirektoratetØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriftenWierzbinski, G - feltarbeid vannprøver/prøvefiske
2019NINA

Fiskebiologiske undersøkelser i reguleringsmagasin på Skjomfjellet i 2018

Johnsen, TV - Prøvefiske
 2014

 

Havforsknings-instituttet

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2014Sletten, S. - feltarbeid/fiskeinnsamling
2013 NorceVintersituasjonen i Bolstadelva 2013. Ekstremt lav vannføring og effekter på eggoverlevelseFagard, P. - feltarbeid og rapportering
2008Fylkesmannen i TromsFiskebiologisk status i Altevatn og vurdering av kultiveringsalternativer Muladal, R - feltarbeid og etterarbeid (fiskeskjæring /aldersanalyse)
2001Nordnorske 
Ferskvannsbiologer
Kartlegging av fiskebestandene i vassdrag med sjøvandrende laksefisk i Brønnøy kommune. Rapport 2001-02. Nordnorske ferskvannsbiologer. 52 s.

Jørgensen, L. & Muladal, R. - forfatter, ansvar prøvefiske og etterarbeid (fisk).

2001 Statsforvalteren 

Bedre fiske i regulerte vassdrag Nordland 

Muladal, R. - Gjennomføring prøvefiske, fiskeskjæring, aldersanalyse, mageinnhold og rapportering
2001 NINA 

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark —del 3. NINA Oppdragsmelding 699: 1-29

 

Muladal, R. - Prøvefiske og etterarbeid (fisk)
2000NINA

Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Karlsøy kommune, Troms. NINA oppdragsmelding 613: 1-14

Muladal, R. - Prøvefiske og etterarbeid (fisk)
1998NINA

Kartlegging av fiskebestandenei potensiellesjørøyevassdrag i Finnmark- NINAOppdragsmelding 542: 1-30

Muladal, R. - Prøvefiske og etterarbeid (fisk)
1998NINA

Fiskebiologisektterundersøkelse i Djupfjordvassdraget i 1997. NINA Oppdragsmelding 527: 1-19

Muladal, R. - Prøvefiske og etterarbeid (fisk)