Akvatiske prosjekter

(Prosjekter i sjø, vann og vassdrag)

 

Vi behersker de fleste teknikker knyttet til arbeid i vann. Vi utfører vurderinger av vannmiljø i henhold til Vannforskriften. Dette innbefatter undersøkelse av vannkvalitet, biota og sediment. Vi gjennomfører fiskeribiologiske undersøkelser, inventering og vannanalyse i samarbeid med akkreditert laboratorium med påfølgende rapportering vann-nett og offentlig forvaltning. Vi har utstyr og kompetanse på ROV og undervannsfoto/videoovervåking og vi kan også gjennomføre bløtbunnsundersøkelser, vannprofil, samt andre marine registreringer i kystsone (inkludert sjøfugl, sel og hval).

Les mer

 

 

Terrestriske prosjekter

(Prosjekter på land)

 

Vi har kompetanse på vegetasjonsøkologi / botanikk og vegetasjonskartlegging. Erfaring med identifisering av karplanter, moser og lav. Fuglekartlegging av sjøfugl og rovfugl og linjetaksering. Vi har også flere års erfaring i forbindelse med fagtema reindrift.

Les mer

Pukkellaks

Vi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksenVi følger pukkellaksennn

Rovfugl

Vi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglenVi følger rovfuglen

Who we are

Tincidunt vitae semper quis lectus nulla at volutpat. Eget velit aliquet sagittis id consectetur purus ut faucibus pulvinar. Neque gravida in.

Button Text

What we do

Tincidunt vitae semper quis lectus nulla at volutpat. Eget velit aliquet sagittis id consectetur purus ut faucibus pulvinar. Neque gravida in.

Button Text