Type text here

PROSJEKTER

Siden oppstart i 2001 har selskapet tilegnet seg bred kjennskap til nordområdene. Vi har gjennomført og deltatt i en rekke tverrfaglige store og små prosjekter. Enten som hoved- eller underleverandør eller som prosjektutvikler med egeninitierte prosjekter.


 • Miljø- og klimadepartementet
 • Miljødirektoratet
 • Fiskeridirektoratet
 • Norsk Sjømatråd
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Havforskningsinstituttet
 • Veterinærinstituttet
 • NVE
 • Fylkesmenn
 • Kommuner
 • Større konsulentselskaper
 • Kraftselskaper
 • Lokale jeger fiskeforeninger
 • Private aktører