Velkommen til Naturtjenester i Nord

Aktuelt

Naturtjenester i Nord AS gjennomfører naturfaglige oppgaver i Norge og Nord-Vest Russland. Firmaet ble etablert i 2001 og har kontorer og laboratorium i Tromsø. Vi har et særlig fokus på akvatiske miljøer med kartlegging, overvåking og forvaltning som sentrale oppgaver. Vi gjennomfører oppdrag for FoU-institutter, offentlig forvaltning og private aktører. I tillegg til en rekke egeninitierte prosjekter.

Det ble som vi fryktet - en massiv invasjon av pukkellaks i Troms og Finnmark. Kartlegging og uttaksarbeid er i full gang i en rekke vassdrag. Det er registrert pukkellaks i samtlige av vassdrag som e...

Les mer

Vi er interessert i kontakt med nye oppdragsgivere og søker samarbeid med andre relevante fagmiljøer. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi frykter et rekordstort innslag av pukkellaks i 2019. Bakgrunnen er den store gytebiomassen i Barentsregionen i 2017 med påfølgende vellykket smoltutgang våren 2018. I tillegg har det vært gunstige ...

Les mer

T2019 sesongen vil vi ha et omfattende feltarbeid i Nord-Norge. Prosjekter er i stor grad relatert til akvatisk vannmiljø og innbefatter overvåking, kartlegging og tiltak i vassdrag. Vi skal gjennomfør...

Les mer

K