Landbaserte prosjekter

Rovfugler

NINORD samarbeider med lokale eksperter og NINA i flere pågående prosjekter med fokus på kartlegging og overvåking av flere rovfuglarter. For tiden har har vi prosjekter på hønsehauk, havørn og kongeørn.

 

Trykk på boksene under for å lese mer. Åpnes i nytt vindu

Prosjekt hønsehauk, oppstart i 2021 Prosjekt hønsehauk, oppstart i 2021
Prosjekt havørn, 2008 - Prosjekt havørn, 2008 -
Intensiv overvåkning av kongeørn, 2013 -

Elgbeitekartlegging i Tromsø kommune 2020-2021

Naturtjenester i Nord skal i perioden 2020-2021 re-taksere tilstanden til vinterbeitet for elg i Tromsø kommune. Det er tidligere gjennomført takseringer i 2004 og 2007.

Les mer

 

Naturtypekartlegging

Naturtjenester i nord utfører kartlegginger hvor informasjon om utbredelse av naturtyper og arter innhentes/stadfestes, grunnlagsdata som kan brukes for beslutninger i bla arealforvaltning.

Les mer