Overvåking fiskebestander

Naturtjenester i Nord har siden 2002 gjennomført overvåking av fiskebestander i Nord-Norge. 

 

 

Artikkel: Vi følger pukkellaksen
Artikkel: Pukkellaks i 2019
Artikkel: Pukkellaks- smoltutgang våren 2020
Artikkel: Oppdatering pukkellaks 2020
Artikkel: Fra feltarbeidet

Vannmiljø

Vi gjennomfører vurdering av vannforekomster i henhold til vanndirektivet. Kjemisk og økologisk tilstandsvurderinger og rapportering i vannmiljødatabasen.

Vi gjennomfører vurdering av vannforekomster i henhold til vanndirektivet. Kjemisk og økologisk tilstandsvurderinger og rapportering i vannmiljødatabasen.

Les mer

Pukkellaks

Vi gjennomfører vurdering av vannforekomster i henhold til vanndirektivet. Kjemisk og økologisk tilstandsvurderinger og rapportering i vannmiljødatabasen.

Vi gjennomfører vurdering av vannforekomster i henhold til vanndirektivet. Kjemisk og økologisk tilstandsvurderinger og rapportering i vannmiljødatabasen.

Les mer

Regulerte vassdrag

Vi gjennomfrer miljøundersøkelser i regulerte vassdrag i henhold til handboka i miljødesign. 

Les mer