Velkommen til Naturtjenester i Nord

 

Naturtjenester i Nord er et forsknings- og konsulentselskap som jobber med naturmiljø i Barentsregionen.

Våre ansatte biologer og konsulenter har lang erfaring og er stadig på jakt etter nye utfordringer.

Vi har kontorer og labratorium i Tromsø, Lofoten og Varanger.

 

 

Akvatiske tjenester

Vi har over 25 års erfaring med arbeid i vannforekomster i nord. Vi gjennomfører arbeid med vannforskriften, rapportering i vannmiljø med tilstandsvurderinger. Vi fokuserer på hele økosystemet der forskning, overvåking og kartlegging er sentralt arbeid.

 

Terrestriske tjenester

Vi utfører naturtypekartlegginger, fuglekartlegging, elgbeitetaksering og KU.  Arbeid med forvaltnings-, og skjøtselsplaner, sårbarhetsanalyse. Artsidentifisering av karplanter, moser og lav. Vi har mange års erfaring i forbindelse med fagtema reindrift.

 

Feltarbeid

Vi har i løpet av året høy feltinnsats. Vi bidrar med effektive feltregistreringer og datainnsamling for FoU-institusjoner og andre som har behov. Et samarbeid vil kunne føre til effektive datainnsamlinger. Har dere behov for feltassistanse eller datainnsamlinger så ta kontakt med oss.

Har du en prosjektide? 

Har du et konkret oppdrag, en utfordring eller bare ønsker å diskutere naturfaglig tema. 

Eller har du lyst å jobbe i vårt team?

  Ta kontakt for uforpliktende prat.

Kontakt oss

 

Vi søker nye utfordringer, samarbeidspartnere og interessante prosjekter.

 

Typiske oppgaver er overvåking og kartlegging av vannmiljø,  forvaltningsplaner, miljøundersøkelser, fugl og naturtypekartlegging.

 

Ta kontakt for ytterligere informasjon eller en uforpliktende prat. 

 

 

Rune Muladal

daglig leder

Tlf 414 23272