Feltarbeid

2019 sesongen vil vi ha et omfattende feltarbeid i Nord-Norge. Prosjekter er i stor grad relatert til akvatisk vannmiljø og innbefatter overvåking, kartlegging og tiltak i vassdrag. Vi skal gjennomføre vannovervåking, vurdering av økologisk tilstand, fiskeundersøkelser, kartlegging av fremmede arter, miljøDNA undersøkelser, påleggsundersøkelser i regulerte vassdrag og vurdering av produksjonsforhold i laksevassdrag.


Har du en prosjektide eller annen vannrelevant utfordring, eller behov for feltinnsamlinger så ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.