Aktuelt

 

Pukkellaks smoltutgang vår 2020

Naturtjenester i Nord gjennomfører overvåking av pukkellaks i Troms og Finnmark. I vår er det utført undersøkelser fra pukkellaksgytingen høsten 2019 og det er registrert store mengder pukkellakssmolt i de fleste av elvene undersøkt. Dette viser at det har vært vellykket gyting.

 

Les mer

Vi følger pukkellaksen

Mengden gytende pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark var rekordstor høsten 2019. Til tross for iherdig fiske og ekstraordinære uttak var gytebestanden i elvene 40 % større enn 2017 sesongen.

Les mer