Aktuelt

Oppdatering pukkellaks

Det ble som vi fryktet - en massiv invasjon av pukkellaks i Troms og Finnmark. Kartlegging og uttaksarbeid er i full gang i en rekke vassdrag. Det er registrert pukkellaks i samtlige av vassdrag som e...
Les mer

Pukkellaks i 2019

Vi frykter et rekordstort innslag av pukkellaks i 2019. Bakgrunnen er den store gytebiomassen i Barentsregionen i 2017 med påfølgende vellykket smoltutgang våren 2018. I tillegg har det vært gunstige ...
Les mer

Feltarbeid

2019 sesongen vil vi ha et omfattende feltarbeid i Nord-Norge. Prosjekter er i stor grad relatert til akvatisk vannmiljø og innbefatter overvåking, kartlegging og tiltak i vassdrag. Vi skal gjennomfør...
Les mer