Kontaktinformasjon

Postadresse:
Naturtjenester i Nord AS
Postboks 2129
9267 Tromsø

Besøksadresse:
Naturtjenester i Nord AS
Holtveien 66
9017 Tromsø

Stab

Rune Muladal
Daglig leder / ferskvannsbiolog

Grzegorz Wierzbinski
konsulent / feltarbeid

Pierre Fagard
biolog / feltarbeid

Heidi Harjo
Regnskapsfører


Leif Einar Støvern
Konsulent / GIS

Helge Huru
Rådgiver / EUs vanndirektiv

Stein Kanck
konsulent / feltarbeid